NENAD BACH dipl.ing.arh
Ovlašteni arhitekt
Broj ovlaštenja: A722

Vlasnik, direktor i vodeći projektant u FAI d.o.o. Zagreb.

Rođen 25.02.1942. u Zagrebu.
Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1966.
Član HKA, UHA-e i DAZ-a.