ARHITEKTURA

PLANIRANJE

NADZOR


PODRUČJE NAŠEG RADA JE ARHITEKTURA I MARKETING.

OBUHVAĆA ARHITEKTURU, PLANIRANJE, NADZOR I IZRADU MARKETING STUDIJA, ANALIZA I PROGRAMA.

NAVIKLI SMO RADITI S ARHITEKTIMA ŠIROM SVIJETA, A BROJNI ARHITEKTI U HRVATSKOJ NAVIKLI SU RADITI S NAMA.

NAŠ VODEĆI TIM OBIČAVA KOMPLETIRATI NAŠE RADOVE SVIM VRSTAMA
GRAĐEVINSKIH, INSTALATERSKIH, PROTUPOŽARNIH, FIZIKALNIH I KRAJOBRAZNIH PROJEKATA, OD LOKACIJSKE  I  GRAĐEVINSKE DO
UPORABNE DOZVOLE.

KVALITETU PODIŽEMO RADOM NA IZVEDBENIM PROJEKTIMA I NADZOROM.

NAŠ RAD SEŽE OD ZGRADARSTVA DO INTERVENCIJA U STARE STRUKTURE.
RADIMO U OPSEGU OD ZGRADA VLADE PA DO DETALJA VIJKA.