Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica

Rođena 07.12.1973. u Zagrebu.

 

OBRAZOVANJE
1993.-2001.    Arhitektonski fakultet, Zagreb (diplomirani inženjer arhitekture)
1992.-1993.    Građevinski fakultet, Zagreb
1988.-1992.    Graditeljska tehnička škola, Zagreb

STRUČNO USAVRŠAVANJE
1997.     Zimska radionica arhitekture u Engleskoj na temu
              «Inhabiting a network»
1997.     Ljetna radionica arhitekture u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj na temu
              «Advancing architecture»
1998.     Položen tečaj AutoCAD-a
2007.     1. međunarodni seminar: Transfer znanja o sportskoj infrastrukturi u
              Tranzicijskim zemljama, Pula
2008.     Položen stručni ispit iz područja – Sudionik u gradnji
2008.     Stručno putovanje Francuska, Belgija, Nizozemska u organizaciji HKA
2009.     2. međunarodni seminar: Održive sportske dvorane i stadioni
2010.     Građevinsko zakonodavstvo RH – najnovija usklađivanja s EU
- danas: Niz predavanja iz Programa stalnog stručnog usavršavanja HKA

RADNO ISKUSTVO

Stalni radni odnos:
01.01.2007.- danas    FAI Stoecker i Bach arhitekti
                                   Projektant suradnik

2011.      Urbanističko – arhitektonski natječaj za POSLOVNU GRAĐEVINU
               VRBANI u Zagrebu
               Autorski rad u suradnji s arhitektom Bachom
2011.      Trgovačko poslovni centar AVENUE MALL OSIJEK, Osijek
               Rekonstrukcija
2010./2011. Trgovačko poslovni centar AVENUE MALL OSIJEK, Osijek
               Izvedbeni projekt / Realizacija
2009.     Trgovačko poslovni centar AVENUE MALL OSIJEK, Osijek
              Glavni projekt / Potvrda glavnog projekta
2008.     Poslovna građevina AVENUE PARK
              Slavonska avenija / Radnička cesta, Zagreb
              Marketinška studija
2008.     Poslovna građevina AVENUE PARK
              Slavonska avenija / Radnička cesta, Zagreb
              Idejni projekt / Lokacijska dozvola
2008.     Urbanističko – arhitektonski natječaj za POSLOVNU GRAĐEVINU
              Slavonska avenija i Radnička cesta, Zagreb
              1.    Natječajna nagrada
2007.     Poslovna građevina GRAND SVETICE, Donje Svetice / Planinska ulica
              Izvedbeni projekt
2007.     Poslovna građevina FINGO, Radnička cesta 41, Zagreb
              Projekt interijera


01. 11.2001.- 31.12.2006.    Hrvatski olimpijski odbor
                                             Stručni suradnik za športsko graditeljstvo

•    Odjel športske infrastrukture
•    Izrada programa i stručnih podloga za projektiranje, građenje i održavanje športskih objekata
•    Registar športskih objekata u Republici hrvatskoj
•    Stručni rad za potrebe kuće (uređenje matičnih prostora i održavanje objekata)
•    Stručna suradnja na programima s Ministarstvom za prosvjetu i šport, te Gradskim uredom
     za obrazovanje, kulturu i šport
•    Izrada projekta za gradnju objekta, streljana Vrapčanski potok
•    Idejno rješenje uređenja dijela poslovnih prostora stadiona «Maksimir»
•    Preuređenje atomskog skloništa u prostore boksačkog kluba u Utrinama, idejno rješenje
•    Publiciranje za magazin «Olimp», tema: športska arhitektura

VJEŠTINE
    Rad na računalu    Aktivno korištenje MS Office paketa, AutoCAD-a i Interneta
    Strani jezici            Engleski: aktivno u govoru i pismu
               
ČLANTVO U DRUŠTVIMA
    Hrvatska komora arhitekata
    Društvo arhitekata Zagreb   
    Crveni križ
    Član tehničke komisije na žiriranjima natječajnih radova

OSTALO
    Hobi: putovanja, planinarenje, biciklizam
    Bračno stanje: udana, dvoje djece
    Vozačka dozvola B kategorije