LEA LONČAREVIĆ ŽIBRET dipl.ing.arh.
Ovlaštena arhitektica
Broj ovlaštenja: A3503

Samostalni projektant u FAI d.o.o. Zagreb.

Rođena 07.12.1973. u Zagrebu.
Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2001.
Članica HKA i DAZ-a