Trgovačko poslovni centar AVENUE MALL OSIJEK
Ulica sv.Leopolda Mandića bb, Osijek

Investitor: GTC Nekretnine istok d.o.o. Zageb

Realizacija 2011.

Kvantifikacijski pokazatelji:
Površina parcele: 40396 m2
Katnost: Po+P+1
Tp građevine: 19767 m2
GBP ukupno:      68807,00 m2
GBP nadzemno: 41629,00 m2
GBP podzemno: 27178,00 m2