Poslovna građevina FINGO
Radnička cesta 41, Zagreb

Investitor: FINGO PROJEKT d.o.o. Zagreb

Realizacija 2007.

Kvantifikacijski pokazatelji:
Površina parcele: 2590 m2
Katnost: 2Po+P+8
Tp građevine: 793 m2
GBP ukupno:    10355,00 m2
GBP nadzemno: 7265,00 m2
GBP podzemno: 3090,00 m2