Poslovna građevina EUROCENTER
Miramarska ulica, Zagreb

Investitor: IMMORENT d.o.o. Zagreb

Realizacija 2004.

Kvantifikacijski pokazatelji:
Površina parcele: 2590 m2
Katnost: 2Po+P+6
Tp građevine: 1759,50 m2
GBP ukupno:      15308,00 m2
GBP nadzemno: 10245,00 m2
GBP podzemno:   5063,00 m2