___________________________________________________________________________________________________________________________________

NEOVISNOST KAO PREDUVJET KVALITETE.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

PROVEDBA FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I SOCIJALNIH ASPEKATA UZ ANALIZU ISPLATIVOSTI PROJEKTA.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

POSTAVA KONCEPTA I KOORDINACIJA OSTALIH PROJEKATA PO SPECIJALNOSTIMA.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

IZRADA PROJEKATA OD IDEJNE DO IZVEDBENE FAZE.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

UNAPREĐENJE KVALITETE PROJEKTA KROZ PROJEKTNI NADZOR.
___________________________________________________________________________________________________________________________________