Obrazloženje logotipa

FREIE                                                     FREE                                      NEOVISNI 
ARCHITEKTEN                          ARCHITECTS                                     ARHITEKTI
und                                                          and                                                     i
INGENIEURE                                ENGINEERS                                     INŽENJERI
 

 

F - FREI, FREE, SLOBODA                                          Free as you only can be!

 

CITATI:

Tomislav Premerl, arhitekt

(iz predgovora Tomislava Premerla hrvatskom izdanju Moderne arhitekture Kennetha Framptona)

Nema više općih kriterija pa ih sami sebi moramo stvarati, sami tražiti odnose među vrijednostima, sami prosuđivati.
To je samo prividna SLOBODA čija nas iluzija dovodi do nemoći iz straha pred mogućim raspadom.     
Ali kad se namjerno zaboravi povijest, gubi se slijed i ostaje u bezizlazju.
Već i sama takva spoznaja naviještanje je novog pomaka duha, naviještanje novoga vremena
koje će, znamo to iz povijesnog iskustva, neminovno doći s novim mislima čije oblike još i ne slutimo.


Gunter Behnisch, Architekt

(aus Benisch & Partner Bauten 1952.-1992. Verlag Gerd Hatje)

Beim beurteilen von Architectur ist manches zu beachten, zum Beispiel, dass das Bunte, Vielfaltige, ungeordnet Erscheinende der Werke unserer Zeit der Wiederschein der moglichen Vielfalt unserer Welt und der moglichen FREIHEIT in dieser Welt ist, derjenigen Freiheit, die wir uns wunschen fur das eigene Leben, derjenigen Freiheit, die dazu fuhren konnte, dass Ding und Wesen zu sich selbst finden konnen.

(iz Benisch & Partner Bauten 1952.-1992. Verlag Gerd Hatje)

U prosudbi arhitekture pažnju treba obratiti na mnogo toga, na primjer, da su šarolikost, raznovrsnost, nepravilna pojavnost dostignuća našeg vremena odraz moguće raznolikosti našeg svijeta i moguće SLOBODE ovoga svijeta, one slobode, koju si želimo u vlastitom životu, one slobode, koja bi mogla voditi tome da se Predmet i Biće  prepoznaju.