Poslovna građevina s podzemnom garažom HEP, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

Investitor: HEP d.d. Zagreb
Naručitelj: STIMAR d.o.o. Zagreb
Izvođač: TEHNIKA d.d. Zagreb

Realizacija, 2014.

Kvantifikacijski pokazatelji:
Površina parcele: 10000 m2
Katnost: 6Po+P+8
Tlocrtna površina građevine: 5097 m2
Građevinska brutto površina ukupno:
19547,00 m2
Građevinska brutto površina nadzemno: 6666,00 m2
Građevinska brutto površina podzemno: 12881,00 m2